Covid-19 information

Stockholm Värmdö fönsterputs hantering av coronaviruset Covid 19. 

Åtgärder gällande Coronaviruset Covid-19

Kära kunder eller gästbesökare!

Med anledning av den nuvarande covid-19 utvecklingen och den här tidens bekräftade fall av covid-19, har vi som företag förstärkt våra rutiner kring beredskap och proaktiva åtgärder. 

Vi följer därför folkhälsomyndighetens direktiv om hur man skall handla och tänka. 

All personal är meddelade om att stanna hemma om de känner symptom som feber, hosta, andningsproblem eller influensasymtom. Våra medarbetare är även informerade om att ha god handhygien och att tvätta händerna ofta med tvål och vatten samt använda handsprit med minst 60% alkohol.

Personer som varit utomlands sätts i karantän och stannar hemma i två veckor och skall känna sig helt friska innan de återgår till arbetet. 

Vi är tacksamma om alla våra kunder meddelar oss direkt om någon av er eller i er familj känner sig sjuka, har feber, hosta eller dylikt för att inte riskera vidare smittspridning till medarbetare samt övriga.

Vi fortsätter som vanligt att utföra fönsterputsningar och arbetar enligt Folkhälsomyndighetens direktiv.

Har ni ytterligare frågor efter att ha läst ovanstående är ni varmt välkomna att kontakta oss på Stockholm Värmdö Fönsterputs.

Vänliga hälsningar,

Stockholm Värmdö Fönsterputs